Beauty


What Your Clothing Color Reflects About You?

What’s your favorite color? Do you know your clothing color choice tells something about yourself or the aura you want to exude? I believe in these things. I sport red almost every Monday because according to my Chinese friends, it’s lucky. If I am going to a job interview or expect […]


Say No to Bashing: ‘Pag maitim, pangit agad?

Isa sa weird  isyu sa  online bashing  na nababasa ko  ay  pag-uugnay ng pagiging pangit sa pagiging maitim,morena, negra,  kayumanggi, tan, o  pagkakaroon ng dark skin.   At ang lalo  pang ikina-weird nito ay  mga magkakapwa-Pinoy ang nagsasabihan? Yung totoo, saan nanggaling  ang  hugot sa ganitong panlalait? Dapat ka bang masaktan  […]


5 Tipid tips for Students: Repair, Wise-Buying Edition

Sa nakaraang post nabanggit ko ang money-saving trick ng pagre-recycle, ngayon naman ay tipid tips sa pamamagitan ng repair at wise-buying decisions.   Teka alam mo bang maging frugalista? Ayon sa Investopedia, ang “Frugalista” ay mga nilalang na fashionable pero magaling sa budget at pagtitipid. “Frugalistas stay fashionable by shopping through […]