business


Business 101: Mayor’s Permit o City Business Permit for New Small Business   wow updated !

Ang Mayor’s Permit o City Business Permit ay ang sunod na aasikasuhin pagkatapos ng DTI Business Registration at bago ang BIR Certification of Registration. Requirement sa huli ang dalawang naunang dokumento. Anu-anong hakbang at magkano ang kailangan para magkaroon ng Mayor’s Permit? Ang tips ko ay mas bagay sa mga […]


Business 101: Paano magpa- DTI Business Registration   wow updated !

Ang saysay ng business registration o pagkakaroon ng business permit ay depende na minsan sa kung paano mo ito tingnan. Mayroong napipilitan dahil kailangan, may sumusunod lamang, mayroon din nasita na, at may naniniwala sa halaga nito. Ang sa akin naman ay para mapalaki, mapalago at ma-motivate na seryosohin ang […]


5 Best Things to do in January 2017

What do you intend to achieve in the first month of your 2017? Do you have New Year’s resolutions or goals already?  Start your New Year right by doing something ngayon nang January 2017. Why? Because this is the right timing to do worthy things like the following: Resign from […]


5 Things You Should Learn in Pagnenegosyo, Starting a business

Ang pagnenegosyo , starting or managing a business, is one of my life goals. Every year, dahan-dahan ay nagti-take ako ng challenge, isa na roon ay pagbi-business permit.  May madali , particularly ang DTI registration dahil para lang ako ng nag-shopping nito sa SM Cubao. Pero yung mga next steps […]