business


7 Important Tips sa Sari-Sari Store Business

May Sari-Sari Store business kami na sara-bukas at umikot na sa aming pamilya. Kung tutuusin bongga dati kasi iilan pa lamang ang  kakumpentensya sa  lugar namin at bongga din ang dami ng paninda ng 1 st owner …pero in two to 4 years ay nagsara. Tapos 2009 -2013 ang ma-PR […]


Double Entry Accounting System of Life: Net Worth and Self Worth 1

Because I feel and think that I need to be knowledgeable also in accounting, I attended a workshop about basic bookkeeping and accounting for non-accountants.  And I realized na may pagka- bookkeeper din pala ako and it’s not easy maging accountant. Well I confessed I’m not good in mathematics. However […]


Endure Road Challenges with Petron High Temperature Protection (HTP) line

Like human body, vehicles need fuels to serve their purpose.  But with Petron High Temperature Protection (HTP) line such as Automatic Transmission Fluid (ATF) Premium HTP, Brake Fluid HTP DOT 4, and Grease HTP Lithium Complex – it’s not only about running, but boosting your big toy’s endurance, safety, and […]


Negosyo 101: Mayor’s Permit o City Business Permit for New Small Business

Ang Mayor’s Permit o City Business Permit ay ang sunod na aasikasuhin pagkatapos ng DTI Business Registration at bago ang BIR Certification of Registration. Requirement sa huli ang dalawang naunang dokumento. Anu-anong hakbang at magkano ang kailangan para magkaroon ng Mayor’s Permit? Note: Ang tips ko ay mas bagay sa mga […]