business


Endure Road Challenges with Petron High Temperature Protection (HTP) line   wow updated !

Like human body, vehicles need fuels to serve their purpose.  But with Petron High Temperature Protection (HTP) line such as Automatic Transmission Fluid (ATF) Premium HTP, Brake Fluid HTP DOT 4, and Grease HTP Lithium Complex – it’s not only about running, but boosting your big toy’s endurance, safety, and […]


Negosyo 101: Mayor’s Permit o City Business Permit for New Small Business

Ang Mayor’s Permit o City Business Permit ay ang sunod na aasikasuhin pagkatapos ng DTI Business Registration at bago ang BIR Certification of Registration. Requirement sa huli ang dalawang naunang dokumento. Anu-anong hakbang at magkano ang kailangan para magkaroon ng Mayor’s Permit? Ang tips ko ay mas bagay sa mga […]


Business 101: Paano magpa- DTI Business Registration

Ang saysay ng business registration o pagkakaroon ng business permit ay depende na minsan sa kung paano mo ito tingnan. Mayroong napipilitan dahil kailangan, may sumusunod lamang, mayroon din nasita na, at may naniniwala sa halaga nito. Ang sa akin naman ay para mapalaki, mapalago at ma-motivate na seryosohin ang […]


5 Best Things to do in January 2017   wow updated !

What do you intend to achieve in the first month of your 2017? Do you have New Year’s resolutions or goals already?  Start your New Year right by doing something ngayon nang January 2017. Why? Because this is the right time to do worthy things like the following: Resign from […]