dahilan sa pagre-resign sa trabaho


Anong dahilan sa pagre-resign sa trabaho? One day, I received a text message an ganito ang tema mula sa aking kaibigan. She asked me (survey lang daw) “Anong mga factors ang iko-consider mo para lumipat ng company” or the factors to quit from your job and find new one.  Here […]

5 Dahilan ng pagre-resign sa trabaho