Tip sa work


Maraming mase-search tungkol sa paghahanap ng trabaho at pagre-resign sa work. Pero mahalaga rin tingnan ang simula at itatakbo ng iyong work-life mula pa sa start date. Paano nga ba magtagumpay sa iyong bagong trabaho? Mga Dapat Mong Malaman Bago Mag-umpisa sa Trabaho Halos lahat naman ng nagsisimula sa work […]

Starting Strong: Paano Magtagumpay sa Iyong Bagong Trabaho