5 Tipid tips for Students: Repair, Wise-Buying Edition   wow updated !

Sa nakaraang post nabanggit ko ang money-saving trick ng pagre-recycle, ngayon naman ay tipid tips sa pamamagitan ng repair at wise-buying decisions.   Teka alam mo bang maging frugalista? Ayon sa Investopedia, ang “Frugalista” ay mga nilalang na fashionable pero magaling sa budget at pagtitipid. “Frugalistas stay fashionable by shopping through […]

Garden for fashionistas and tripper

Money Coins (4) _ hoshilandia.com

Awesome tipid tips for Students: Halaga ng pag-recycle edition   wow updated !

Kung sa usapang supernatural, may pagka-frugal werewolf ako lalo na kung may money-biting vampires around me. ‘Di ba sabi ni Jacob Black ng Twilight, ‘pag may mga Vampire sa paligid saka lang sila napapa-transform. Pero di naman kailangan ng total metamorphosis, natural lang na hot ako (charrot!)… sa pag-iimpok ng […]


Wanted Cultural Workers and Artists, pinaghahanap kayo ng NCCA

Kung may para sa ekonomiya ay mayroon din na “para sa Sining at Kultura.” Kung damang-dama mo ang ibig kong sabihin dahil  sa puso at credential ay masasabi mong ikaw ay artistahin o makultura, puwes hinahanap ka na ng National Commission for Culture and the Arts ( NCCA).  Magpamiyembro at […]

Ethnic Dancers with NCCA Mrs. Priscilla Macansantos

work from home

Takot ka bang maging freelancer o virtual assistant? Part II 2   wow updated !

Sa post kong ‘Takot Ka Bang Maging Virtual Assistant o telecommuter‘  ay binanggit ko ang mga challenges.  Isang pagsilip para sa gustong sumubok at pakikiramay sa mga nasa field na ito.  After all, ang maging freelancer in general ay hindi glamorosa. In fact, napagkakamalan pa nga ang karamihan na tambay […]


Takot ka bang maging virtual assistant o telecommuter?   wow updated !

Ilan sa rason kung bakit may takot na maging virtual assistant, freelancer, o telecomuter ang ilan ay dahil sa sahod at job security. Totoo na may mga employers na mababa, matagal at hindi nagbabayad. Bukod pa ito sa mga  may isyu sa mga telecommuters o freelancers. Noong una apektado rin […]

telecommuting (career)