advantage card


the total advantage and rewards card

Ang first kong membership card ay mula sa isang video shop then sa may computer shop, hayun parang wala pang isang taon hindi ko na mga napakinabangan. Noong una hindi ko rin masakyan yang mga membership cards at advantage/reward cards na ‘yan. Parang hanggang sa ngayon wala pa akong napapala. […]