Baranggay Election


What’s Up with Barangay Election?

Naging aktibo ako noon sa pagtulong sa Fan Page, hindi lamang para sa kandidato sa pagkagawad na aking sinusuportahan kundi para makapagbigay impormasyon na rin tungkol sa ano ba ang talaga ang dapat ang mayroon sa isang Barangay at mga namumuno rito. Bakit dapat maging matalino rin ang mga mamamayan o botante […]