bianca gonzalez


10 Twitter Rules of Bianca Gonzalez

Mas mahilig na ako mag-Twitter kaysa mag-Facebook. Ang dali kasi nitong  mag-access  sa phone ko, na not so latest, at  mas madali rin na makipag-communicate. Sa 140 characters, active ka na sa social media. Saka marami akong followers dun  na strangers/foreigners. Pero  like sa ibang social media  sites  kailangan din […]


Social Good Summit: What’s the purpose of your Social Media?

Social Good Summit in Manila organized by Rappler of Maria A. Ressa and TweetUpManila was different from other blogging events that I attended – because the core of the conference was to persuade people to utilize social media for good purpose. Inspired by Rappler’s Mood Meter hayaan n’yong gamitin ko ito […]