Bike


Mountain Biking este Park Biking

Aminado akong hindi ako magaling mag-bike kaya hindi ako nagba-bike o mangarap pa na mag-mountain biking. Bukod pa sa wala akong bike o pambili man lang ay wala rin talaga akong oras para maisipang mag-bike. At dumating na ang pagkakataon na kailangan kong hamunin ang aking loob na magmaneho ng […]