bills


The domino effect of new Philippine money

Ilan sa natutuhan ko sa Economics namin noong high school ay ang Law of Demand and Supply.  May adjustment sa presyo ng produkto kapag mataas ang pangangailangan ng  mga consumers gayon din kapag sobra-sobra o kulang-kulang ang supply.  Nariyan din ang tinatawag na Inflation.  ‘Di ba kapag tumaas ang presyo […]