Blogapalooza 2016


5 Highlights of my Blogapalooza 2016 experience

Hindi ako naka-attend sa first Blogapalooza 2016 because of work. Probably, I missed a lot of good stuff especially  sa pag-discover ng innovative companies. Good thing, nag-organize ulit ng isa pa at nearer sa place ko, Novotel in Araneta Center, Cubao. Ayun lang, umalis agad ako around 2 or 3 […]