care


Virtual o Reality: Bakit Mahalaga ang totoong Social Life?

Like What Madonna says Life is a mystery  at hindi mo madaling makukuha ang rationale sa sarili mong pagre-reflect lamang.  We need someone na magsasalita at magre-react sa mga katanungan natin sa buhay. Pero sa totoo naman ‘di ba kaya naman natin magkanya-kanya o mapag-isa?  So, Bakit ba Kailangan na […]