Chess game in curriculum


Bata pa lang ako ay mulat na ako na ang chess ay larong pang may brain o at least magaling sa taktika. Bawat move may purpose kung hindi man connected. At maaaring masaulo mo ang bawat advantage and limit ng bawat piyesa pero ang maging magaling dito ay medyo mahaba-habang […]

Eugene Torre: 1st Chess Grandmaster in Asia