communication


6th Taboan: There’s more for Philippine Literature

Lahat ng parallel sessions na nadaluhan ko sa 6th Taboan: Philippine Writers Festival ay nagustuhan ko. Pinaka ay ‘yung The Natural Life of the Word: Translation as Preservation, malapit sa akin ay Saved by the Web: Using Internet to Revive Local Literature at inspiring naman ang Writing on the Verge of Personal Crisis. […]


Gaano ka updated sa news? Do you know what transistor radio is?

Atrasado ata ako medyo sa paghigop pagsagap (lang) sa maiinit na chismis at malalaking national issue ngayon.  Unang dahilan d’yan ay hindi na ako nanonood ng TV at linggo lang ako nakakapakinig ng radyo, FM radio pa.  At hindi ko puwedeng ilipat ‘yan sa AM radio dahil papaluin ako ng […]


That Thing Called Rotary Dial Telephone

Communication is very important for humanity. Kapag wala kang komunikasyon sa iba para kang nag-iisa at kapag ‘di ka marunong makipag-usap, para kang mapag-isa.  Iba ang personal communication at doon sa may sabit na ng technology. Nasaang lupalop man ang dalawang tao maaari na silang magkaroon ng opportunity na magpalitan […]

rotary dial telephone