consumer


Career 2.0 blog offers tips on working in the Philippines and freelancing, as well as giving insights in professional development
Sa tindi ng power ng social media and digital marketing, marami ang nadadale to try and buy online. Good news ito sa point na at least Pinoys know how to maximize yung potential ng Internet- yong convenient  na nagagawa nito nito para makatulong sa lifestyle. But wait, of course hindi magiging […]

5 Online Buying Tips


Ang online shopping  ang isa sa  makabagong  way to buy wisely and without hassle . The moment kasi na lumabas na tayo ng bahay ay nag-e-exert na tayo ng ating sources. Hindi libre ang maging commuter at kahit ang gas kung may sarili kang sasakyan. Dagdag pa d’yan ang traffic  na kumakain na […]

5 advantages of online shopping