department of foreign affairs


How to apply for Renewal of Passport?

So after ma-expire ang passport ko, finally natatakan na ng Eastern Samar Foreign Visa, ay naisipan ko na mag-join kay Manang Juling sa pagrere-new n’ya nito. Narito ang mga pinagdaanan ko na posible mo ring pagdaanan na inuulit ko sa pagre-renew ito at hindi new. 1. Mag-apply online sa website ng […]