doodle


Creative is the first cousin of Frugality which are best friends of twin Artist and Crafter.  These connections are very relevant in your scrapbooking too. Ang pag-i-scrapbook pa man din ay demanding when it comes sa materials, designs and time. Ayaw mo naman siyempre na makumpromiso ang iyong  arts dahil sa murang materyales pero sino […]

5 Frugal Scrapbooking Tips to Save Money, Time


Giftwrapping is an art lalo na kung seseryusuhin mo talaga. Hindi ba nga, minsan ay nagtya-tyaga tayong pumila at magbayad para lang mabalot nang maganda ang ating ireregalo? Gagawa ka rin ng ka-ARTehan gaya ng paglalagay ng ribbon, gift card o iba pang abubot. Sa aking cost-effective and eco-friendly art project, binigyan ko ng magagawa ang dalawang bata sa aming bahay. Ang mechanics ay:

Gift wrapping happiness