facebook fan page


Tell me about your Business

With the advent of more affordable avenues to spread news or to market/ promote something, nakakapanghinayang na hindi ito na tini-take advantage  ng mga entrepreneurs.  Bilang isang customer, may mga  pagkakataon na wala akong makitang  solid na info sa isang produkto o serbisyo. So how can you tell me about your […]