Filipino translation of I Love You


Wikang Filipino: Rich in Flavour

Isa sa natutuhan ko  mula kay former National Commission for the Culture and the Arts (NCCA) Chairman Felipe de Leon, Jr. sa NCCA : Bloggers’ Hour ay kung gaano natin dapat ipagmalaki ang ating wikang Filipino. Binalikan ko tuloy ang aking madamdaming post sa Hoshi Sr.  ang I Love Filipino. Hindi […]