Halo-Halo de Guagua ng Pampanga


Bukod sa Mix-Mix in  the point-point  este halo-halo sa mga turo-turo  at  mga kalye, sa isang fast food lang ako nakakatikim ng  akala ko ultimate halo-halo na. Pero ako naman ay basta naman maraming milk na turo ni  Manang Juling ay masarap pa rin sa akin ‘yon lalo na kung […]

Halo-Halo de Guagua, Pampanga