health


Blogapalooza: Health is beauty and wealth

We all want to be beautiful and wealthy. If you have these traits good for you, but are your sure, ang mga ito lang kailangan mo sa buhay? Think again, maaaring mawala ang mga ito sa isang iglap kung hindi ka healthy.  In fact, kung mayroon kang hindi dapat pabayaan na investment, […]


Vitamins against the big C

Ano ang common denominator nila Master Rrapper Francis Magalona, former President Corazon Aquino, Beauty Queens –Chat Silayan & Rio Diaz, and famous beautician  Jun Encarnacion? Lahat sila sikat noong 90s? Hindi namatay sila noong 21st century dahil sa Cancer o big C.  By the way, si Mary Hsu o Vivi Xu […]