hiking sa Wawa Rizal


Climbing sa Mt. Pamitinan Brgy. Wawa, Rizal II

Mabuhay ito ang second part ng Climbing  ko sa Mt. Pamitinan sa Brgy. Wawa, Rodriguez Rizal, the first mountain I hiked bilang adult ( :p) hehehe ). Sa two-part series post ko ay ibinahagi ko ang 8 Lessons I learned in Hiking at Mount Pamitinan. Lesson 6.  I am moderate […]