home


Mister Tahanan

I Araw-araw akin kitang iniiwan upang magtrabaho at makipagsapalaran. Pagal, aburido, abala at kung minsa’y ang gulo-gulo pero Ikaw ang laman ng aking puso’t  isipan ‘pagkat… Sa piling mo lamang  ako’y may pahingang walang maliw Nakakasumpong nang katiwasayin sa dibdib, Nakakaranas nang totoong saya na walang patid at tipid. II […]