job interview


5 Simple Empowering Job Interview Tips

Kung mayabang ka sa resume at e-mail, magkakaalaman kung uubra ‘yan sa iyong job interview- ang toughest step to your future job. May iba kasi magaling sa written pero hindi sa verbal, mayroon din magaling sa verbal pero nawawala kapag na-tense. Ano nga bang magandang advice para sa mga new, not […]