John Arcilla as Heneral Luna


Movie Review: Heneral Luna (Story of Antonio Luna)

Heneral Antonio Luna at John Arcilla, parang hindi popular combo pero mabuhay sa mga gumawa ng pelikulang  ito especially Jerrold Tarog at ang Artikulo Uno Productions.   I am glad that they risk to produce  one of the  beautiful, creative, lively narrative, and superb  hero  Filipino films.  Oo nagandahan ako ng sobra at […]