Liliw


Wala kaming ideya na saktong Gat Tayaw Tsinelas Festival pala sa Liliw, Laguna noong nagawi kami doon (April 30,). At sa obserbasyon ko ay bagaman may pagka-moderno na ang pamamaraan ng pagdiriwang dito ay naroon pa rin ang Pinoy style of celebration. Ang Tsinelas Festival Para sa akin ang pinakakomportableng […]

Gat Tayaw Tsinelas Festival: Kaaliw sa Liliw, Laguna