Manila Zoo


Manila Zoological and Botanical Garden (Manila Zoo)

Kung hindi ako nagkakamali, unang pagkakataon ko lang mapadpad sa Manila Zoo noong nagpunta kami roon ni Syngkit noong Abril 2011. Hindi ko alam sa buong tanan na pag-iikot ko sa  puwedeng visitahin sa lungsod na ito ay nahuhuli kong isipin ang Manila Zoo. Siguro kasi feeling ko si kuya […]