My Christmas Wishes This Year


My Christmas Wishes This Year, a Reflection of believing in the impossible

My Christmas Wishes This Year? Noong mabasa ko ito nablangko ako ah. Hindi katulad dati na automatic kaya kong maglista siguro ng 50-77 items per minute. Result na ba ito ng adulting, pagiging career-oriented, business-minded, alam na lahat ng gusto ay pinaghihirapan, puyat, stress, o stoic? Pero naniniwala at may […]