National Commission on Culture and the arts


Ano kaya ang mundo kung walang sining? Kaya kaya ng Matematika, Syensya, at Lohika lamang?  Sa selebrasyon ng Buwan ng Sining o National Arts Month (NAM), na pangungunahan ng National Commission on Culture and the Arts (NCCA) ay  masasagot ang mga tanong na ‘yan. Ito  ay dahil sa hitik na mga programa […]

Sa Buwan ng Sining, Halina’t Pag-alabin ang natatagong Galing


Ang  Mayo ay ang tinaguriang  National Heritage Month at para sa selebrasyon na ito ay nakipagtulungan ang  National Commission on Culture and the Arts (NCCA) sa mga instiusyon gaya ng University of Sto. Tomas (UST), ang pinakamatandang pamantasan sa Asya,  para sa sariwain  at mapaghusay ang pagkilala sa mga pamana […]

What’s on National Heritage Month, Taoid Program of NCCA?


Most of Filipinos are born dancers. With dancing we can express our sentiments about the music of our lives.  In coming International Dance Day and  National Dance Week,  National Commission on Culture and the Arts (NCCA) with special participation of Prima Ballerina Lisa Macuja – Elizalde will stage  Yugyugan para sa […]

So You Can Dance? Maki-Yugyugan Para sa Kultura ng Bayan!