National Shrine of St. Michael and the Archangels


Visita Iglesia: Manila and Quezon City

Iti-take ko ang sabi sa akin ni Pao na basta after ng Ash Wednesday ay  puwede nang mag-Visita Iglesia. Pero ginawa na namin ng mas maaga ito para hindi na sumabay sa iba. Kumpisalan sa Sto. Domingo 15 simbahan ang aming napuntahan ni photographer Syngkit. Kalahati dito ay ilang beses […]