online game


The name of the game

Ang isa sa past time ko ay ang pagko-computer at ang past time ko sa pagko-computer ay paglalaro. Pero hindi ako kagaya ng mga batikan na magagaling sa mga computer games kasi ang kinakaya at kinahihiligan ko lang ay mga tipong: Bookworm Adventures, Mad Caps, Text Twist, Hangaroo, Fowl Words, […]