Pandayang Lino Brocka


Screenwriting Tips by Roy Iglesias

Ang award-winning and prolific screenwriter na si Roy Iglesias (na ang boses ay pang radio soap opera) ang naghatid ng Screenwriting Seminar sa UP Film Center para sa Pandayang Lino Brocka. Ilang oras lamang ito pero marami na kaming natutuhan, tungkol sa How to write screenplay, privileges and hardships of […]


Pandayang Lino Brocka: Filmmaking + Social Awareness

Mula sa National Culture and the Arts (NCCA), nalaman ko ang tungkol sa 4th Pandayang Lino Brocka: Political Film and New Media Festival  na ginanap mula August 29 hanggang August 31 sa U.P. Film Center.  Sa awa aman ay may chance na makapunta  ako sa last day nito na kung […]