park


Kung hindi ako nagkakamali, unang pagkakataon ko lang mapadpad sa Manila Zoo noong nagpunta kami roon ni Syngkit noong Abril 2011. Hindi ko alam sa buong tanan na pag-iikot ko sa  puwedeng visitahin sa lungsod na ito ay nahuhuli kong isipin ang Manila Zoo. Siguro kasi feeling ko si kuya […]

Manila Zoological and Botanical Garden (Manila Zoo)