passport


How to save money while job hunting

When you are jobless, automatic, you need to regulate your expenses. You may get support from your parents but not all the time right? Dyahe!  So let’s talk about, frugal ways to to save money while you’re in job hunting mode. Job Hunting tipid tip 1: remember Resume is your personal […]


How to apply for Renewal of Passport?

So after ma-expire ang passport ko, finally natatakan na ng Eastern Samar Foreign Visa, ay naisipan ko na mag-join kay Manang Juling sa pagrere-new n’ya nito. Narito ang mga pinagdaanan ko na posible mo ring pagdaanan na inuulit ko sa pagre-renew ito at hindi new. 1. Mag-apply online sa website ng […]