patient


Vitamins against the big C

Ano ang common denominator nila Master Rrapper Francis Magalona, former President Corazon Aquino, Beauty Queens –Chat Silayan & Rio Diaz, and famous beautician  Jun Encarnacion? Lahat sila sikat noong 90s? Hindi namatay sila noong 21st century dahil sa Cancer o big C.  By the way, si Mary Hsu o Vivi Xu […]