paying bills


Convenient Bills Payment Tips

Bill Payment is a chore especially for parents or breadwinners in the family. Mas madali atang maghanap ng oras makapamili sa talipapa o mag-shopping sa Galleria o Glorieta  kaysa magkaroon ng time rito.  Paano weekdays bukas ang mga company na ito at during office hours din. Avoid deadline/due date: This […]