Philippine Election in social media


iBlog11 Summit: Philippine Election 2016

Isa sa speaker sa iBlog11 Summit si Mr. James Jimenez ng Commission on Election (Comelec). Maganda ang kanyang panawagan  na tamang panahon na para sa mga bloggers – to persuade public opinion and disseminate relevant information about Philippine National Election in 2016. Sa tagal ko sa pagba-blog 3-5 beses pa […]