pinoy novelty store


Mabuhay! Arts and Crafts Fair at 10a Alabama St., E. Rod., Kyusi

Mabibilang pa naman sa daliri kung ilang beses akong nakapunta sa Arts and Crafts Fair at 10a Alabama St. E Rodriguez, Quezon City pero sa ilang ulit na  iyon ay naroon pa rin ang mga bagay na hinahanap ko –inspirasyon at giliw. Nitong November 15 ay muli akong bumalik  dito […]