pinoy novelty store


Mabibilang pa naman sa daliri kung ilang beses akong nakapunta sa Arts and Crafts Fair at 10a Alabama St. E Rodriguez, Quezon City pero sa ilang ulit na  iyon ay naroon pa rin ang mga bagay na hinahanap ko –inspirasyon at giliw. Nitong November 15 ay muli akong bumalik  dito […]

Mabuhay! Arts and Crafts Fair at 10a Alabama St., E. ...