Prinsesa musang


That Thing Called Kuwaderno

Hindi naman sa sobrang mahilig, but I always bring or keep  notebook o kuwaderno. With the real notebook, walang problema sa electricity, anti-virus, apps or whatever. Kahit hindi maganda o ni-recycle, ang mahalaga ay masusulatan at may ipangsusulat. Why nga ba I Always Need Kuwaderno?  • for reminders and organizing. isa ako sa […]