Professionalvas Academy founder Rochefel Rivera


7 Benefits of Attending Workshops, Seminars

Last kong nadaluhan na seminar ay ang VApreneur Workshop nina Professionalvas Academy founder Rochefel “Roche” Rivera, Maria Cristina  “Mas” Pre, Mychele Chrystienne Tan Remonte, Bernice Biong, at Sherlane Fortunado.   I’m sincerely happy para sa group na ito dahil sa success ng kanilang first road tour project.   Pero bukod sa chill experience, […]