recycle


Gift wrapping happiness

Giftwrapping is an art lalo na kung seseryusuhin mo talaga. Hindi ba nga, minsan ay nagtya-tyaga tayong pumila at magbayad para lang mabalot nang maganda ang ating ireregalo? Gagawa ka rin ng ka-ARTehan gaya ng paglalagay ng ribbon, gift card o iba pang abubot.
Sa aking cost-effective and eco-friendly art project, binigyan ko ng magagawa ang dalawang bata sa aming bahay. Ang mechanics ay:


A Cheap Creative Thoughtful Gift Idea: Short messages in a bottle

It’s still heartwarming to receive handwritten letters, isang makakapagpatunay n’yan ay si Syngkit na mahilig magsulat at makatanggap ng letter o card. Eh may naisip ako biglang cheap, but creative and thoughtful [naman sigurong] gift idea. Minsan, hindi ko siya napagbibigyan kasi wala na akong time, nakakalimutan at wala na […]


Let’s Recycle Diskettes: Have beverage coasters

Being natural hospitable, when we have guests in the house we offer them something to put in their mouth like that deadly biscuit and soda or a cup  of coffee /tea.  Then, for the sake of being neat and/or (parang bangko lang) posh, we put this visita combo meal in […]


5 Ideas to Repurpose Junk Materials

Medyo basurera talaga ako at  kapag nakakita ako ng magandang junk materials ay mag-iisip ako ng “how to repurpose this one?” (In English daw talaga hehehe). Naisip ko na rin magtayo ng chain of junk shop sa future.  Mabaho nga lang at madumi pero mukhang malabong malugi. Just in case, […]


Kopikey: Curtain made in recycled Materials

Curtain made in recycled materials ito ang naging bunga ng pag-iisip ko kung paano mapapakinabangan ang sachets/ foil wrappers sa amin. Actually, matagal na akong nag-isip kung anong puwede sa mga materyal na ganyan na madalas lang ibinabasura. Tayo pa namang mga Pinoy, we like retail (tingi) products kaya consumer […]


Calling Cards Holder, cassette tape case

If Resume is like Facebook or blog, then business card or calling card is like Twitter.  Narito na dapat ang basic information gaya ng name, company, contact numbers, address, website at kung susuwertehin ay may motto in life pa. Para naman hindi mawala ang mga calling cards na natanggap mo ito […]