rural


My High School Life in the City

Sabi nila masaya ang mag-high school, ito ang panahon na mas may laya ka, makakahanap ng exciting na barkada, mas madidiskubre ang sarili mong mga gusto at makakadama ng sari-sari o nakakalitong emosyon. Tingnan natin ang masasabi ni Joseph sa bagay na ito.