salaysay tungkol sa pananampalataya


Essay: Bakit Mahalaga ang Paniniwala, Pananampalataya?

Sinusulat ko ang essay( sanaysay) na ito na may personal akong mabigat na pinagdadaanan pero ganun pa man para sa akin mahalaga ang paniniwala o pananampalataya.  Ito ang aking sandigan sa panahon na gipit ako, nalulungkot, at kung parang walang malinaw na pag-asa. Hindi ko sinasabi na all out ang […]