second hand book


3 major Steps in Online Selling [Updated]

Online Selling is one of the business ideas that I’m promoting and I want to master.  Sana today mas better ako dati pero  naranasan ako na ito at pahapyaw-hapyaw kong nagagawa sa kasalukuyan. 1. Choose the items that you’re going to sell Good thing na-inspire ako sa email ni Ms. Vanessa […]


Trip to Recto Avenue, Manila

Honestly, sa apat na taon na naglagi ako sa University Belt halos hindi ko ginalugad ang Recto Avenue tulad ng ginagawa ko kanina. Nagpunta ako roon para maghanap ng reviewer for Med Tech. (para sa ate ko na mag-e-exam.) Knowing ang lugar, nakundisyon ko na ang utak ko sa mga dapat i-expect. Meaning marami akong makakasabay […]