sideline business


10 Things to do while you are Unemployed

So what’s next after graduation, resignation or termination? Yes, back to job hunting mode and being unemployed. Instead of wasting your time sa something immeasurable sadness 😛 why not do these things while you are Looking for Better Management (LBM) or new employer. 1. Get or update your  government IDs […]


Stores for Scrapbook

Para sa suporta sa panibagong hobby (and soon ay sideline business?) ni Syngkit  ay sumama ako sa kanyang trip sa isang store for scrapbooking, ang Memory Lane Store na matatagpuan sa 99 Lake St . San Juan City or 3545 Lakandili St., Morning Side Terrace, Sta. Mesa, Manila, at pagmamay-ari ni  Mrs. […]


Arts + technology = photography business (VJP)

Ano ang photography para sa iyo? Sa akin, isa itong mahusay na imbensyon na nagpapakita ng sining at galing sa paghuli ng napakagandang moment. Masuwerte nga ang henerasyon natin ngayon dahil ang ha-high tech na mga digital cameras at yakang-yaka ma-enhance ang mga na-capture na pictures. Aba ang photography kaya […]