silbi ng bloggers


Blogging for Public Service

Due to work schedule, unfortunately ay hindi ako nakasama sa iBlog 9 summit  di tulad nung last sa iBlog 8 (ano pa nga ba e ano?!) And since hindi ako nakasama ay naisip ko noon na what if kunin akong speaker, siguro I’ll talk about Blogging as a Public Service. Isa itong […]