slenda


Blogapalooza: Health is beauty and wealth

We all want to be beautiful and wealthy. If you have these traits good for you, but are your sure, ang mga ito lang kailangan mo sa buhay? Think again, maaaring mawala ang mga ito sa isang iglap kung hindi ka healthy.  In fact, kung mayroon kang hindi dapat pabayaan na investment, […]