so you want to be a freelance writer


3 Reasons, Issues in doing Sideline jobs?

Part time job, freelance, sideline, o side hustle  ay isang good source of extra income especially if you think your salary is not enough for your needs. Una kong na-experience ang freelancing na natagalan ko nang 9 months.Then after 2 years pagpa-part time habang may full time job naman ang ginawa ko. Honestly, […]


Why I read small books written by Filipino writers?

Hindi ako gaanong mahilig magbasa pero gusto ko ang nagbabasa lalo na Filipino books. Inirerekomenda ko pa rin ito kahit may access na tayo sa Internet, ebook at audiobook. Naalala ko nung High School ako na option ko talaga ang mag-Recto at mag-photocopy na lang para makatipid. At ang pinakaunang […]