Social Good Summit


Mas mahilig na ako mag-Twitter kaysa mag-Facebook. Ang dali kasi nitong  mag-access  sa phone ko, na not so latest, at  mas madali rin na makipag-communicate. Sa 140 characters, active ka na sa social media. Saka marami akong followers dun  na strangers/foreigners. Pero  like sa ibang social media  sites  kailangan din […]

10 Twitter Rules of Bianca Gonzalez


Kung mayroong mga Youtube sensation and campaigns like It’s More Fun in the Philippines, ay mayroon din naman na mga sumisikat because of cyberbullying. Sa Social Good Summit ay napag-usapan ito at ang pinakamagandang mag-discuss nito ay si Chris Lao. Ang lalaking sumikat dahil sa kanyang statement na “I wasn’t […]

What is Cyberbullying and Bullycide?


Social Good Summit in Manila organized by Rappler of Maria A. Ressa and TweetUpManila was different from other blogging events that I attended – because the core of the conference was to persuade people to utilize social media for good purpose. Inspired by Rappler’s Mood Meter hayaan n’yong gamitin ko ito […]

Social Good Summit: What’s the purpose of your Social Media?