sta.cruz laguna


Gat Tayaw Tsinelas Festival: Kaaliw sa Liliw, Laguna

Wala kaming ideya na saktong Gat Tayaw Tsinelas Festival pala sa Liliw, Laguna noong nagawi kami doon (April 30,). At sa obserbasyon ko ay bagaman may pagka-moderno na ang pamamaraan ng pagdiriwang dito ay naroon pa rin ang Pinoy style of celebration. Ang Tsinelas Festival Para sa akin ang pinakakomportableng […]